Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Hotline: +84 (0) 966 721 972 / +84 (0) 966 574 893

Email: info@tafood.com.vn